החזק את העכבר

מעל התמונה

לאנימציה

דגשים

גישה למצוף

בגישה במעלה הרוח במפנה קדמי למפנה קדמי אנו נפנה כ 120 מעלות בהתאם לביצועי ההסחפות של הסירה

בגישה למצוף בגבית לגבית 90 מעלות יספיקו בדרך כלל

רצוי שהחבלים יהיו במצב

single up

יש לדאוג לפנדר מתאים כדור אם יש באזור האף ביציאה אחורה בעזרת ספרינג

 

לדף הסבר אדם בים

קישורים לסרטונים והדרכה 1 2 3

טיפים למפרשנות ושימוש בבום ג'ק 1 2 3

יציאה אחורה בעזרת ספרינג

יציאה עם ספרינג קדימה

גישה לחניה עם רוח מקדימה

 

עגינה עם חבל חרטום

עגינה בעזרת חבל אמצע